Toepassingen Liftmate

Uit onderzoek is gebleken dat het veelvuldig in- en uitstappen bij een vrachtwagen leidt tot verhoogde lichamelijke slijtage. Met de Liftmate is het mogelijk om de chauffeur volledig te ontlasten bij het fysiek zware in- en uitstappen van de cabine. Hierdoor wordt het lichaam en in het bijzonder de gewrichten minimaal belast. Ook bij letsel of slijtage is het in veel gevallen mogelijk om met een Liftmate weer in de cabine te komen en het chauffeurs beroep uit te oefenen. AM products biedt ook de mogelijkheid om het werk van de chauffeur te analyseren en op basis hiervan met technologische oplossingen te komen waardoor de werklast aanzienlijk kan worden gereduceerd.

Mogelijkheden van de Liftmate voor uw organisatie:
Maximale inzet van u chauffeurs ook bij versleten lichaamsdelen en na ongevallen. De Liftmate heeft het werken reeds mogelijk gemaakt bij:
- rug- & knie problemen
- artrose
- beenprotheses
- een gedeeltelijke dwarslaesie (zie Truckstar magazine van februari 2012)

Verlenging dienstjaren chauffeurs. Chauffeurs kunnen en zijn eerder bereid om door te werken na het minimum aantal dienstjaren. Gezien het dreigende tekort van vakbekwame chauffeurs is het hiermee mogelijk om bestaande chauffeurs een aantal jaren langer aan het bedrijf te binden.

Vermindering van het aantal schades en ongelukken. Het intensieve in- en uitstappen kan resulteren in vermoeide chauffeurs die op hun plaats eerder geneigd zijn om fouten te maken en/of zaken over het hoofd zien.

Aantrekkelijkheid bedrijf. Uw bedrijf extra aantrekkelijk maken voor chauffeurs door het terugdringen van de fysieke last. Chauffeurs zijn door werken met behulp van de Liftmate op latere leeftijd ook nog fysiek gezond.

fotofoto